Експлуатація бактерицидних опромінювачів повинна здійснюватися відповідно до вимог, зазначених в паспорті та інструкції з експлуатації. До обслуговування бактерицидних установок не повинен допускатися персонал, який не пройшов інструктаж у встановленому порядку. 

Для ефективної роботи бактерицидних установок періодично здійснюють очищення відбиваючих поверхонь опромінювачів і колби лампи від пилу. Видалення пилу повинно проводитися у міру забруднення, але не рідше 1 разу на місяць протиранням ламп 70% розчином етилового спирту. Протирання від пилу повинне проводитися тільки при відключеній мережі. Бактерицидні лампи, які відпрацювали гарантований термін служби, зазначений у паспорті, повинні замінюватися на нові. 

У разі виявлення характерного запаху озону в приміщенні, де розміщений бактерицидний опромінювач, негайно вимикають живлення бактерицидної установки від мережі, видалити людей з приміщення, включити вентиляцію або відкрити вікна для ретельного провітрювання до зникнення запаху озону. Потім включити бактерицидну установку і через годину безперервної роботи (при закритих вікнах і відключеною вентиляцією) провести вимірювання концентрації озону в повітряному середовищі. Якщо буде виявлено, що концентрація озону перевищує ГДК, то слід припинити подальшу експлуатацію бактерицидної установки, виявити озонуючі лампи і замінити їх. Подача і відключення живлення бактерицидних установок з відкритими бактерицидними лампами від електричної мережі здійснюють за допомогою окремих вимикачів, розташованих поза приміщенням біля вхідних дверей, які зблоковані із світловим покажчиком над дверима. Вимикачі для установок із екранованими опромінювачами встановлюються в будь-якому зручному для персоналу місці, з урахуванням розподілу потоків пацієнтів та визначених зон ризику щодо поширення туберкульозу. Над кожним вимикачем розміщують напис: «Бактерицидні опромінювачі». При розміщенні установок із екранованими опромінювачами в палатах рекомендується вимикачі розташовувати в коридорі та обладнувати світлові покажчики роботи бактерицидних ламп для забезпечення контролю з боку медичного персоналу за постійністю роботи ламп.

 У разі порушення цілості бактерицидних ламп у випромінювачі і потраплянні ртуті в приміщення повинна бути проведена ретельна демеркуризація приміщення із залученням спеціалізованої організації. 

Бактерицидні лампи, які вичерпали робочий ресурс або вийшли з ладу, слід зберігати в металевих скринях в спеціально виділеному окремому приміщенні. Утилізація бактерицидних ламп повинна проводитися відповідно до вимог ДСанПіН 2.2.7.029-99 (https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0029588-99?lang=ru) «Гігієнічні вимоги до поводження з промисловими відходами та визначення класу їх небезпеки для здоров`я населення». 

Нагляд і контроль за використанням ультрафіолетових бактерицидних установок відповідно до цих Рекомендацій та інших нормативних та методичних документів, затвердженими у встановленому порядку, не рідше одного разу на рік (за допомогою UV-метра) здійснює спеціаліст (наприклад, інженер) закладу, який пройшов відповідне навчання.