Приміщення, в яких розміщують бактерицидні установки, підрозділяють на дві групи:

– А, в яких знезараження повітря здійснюється у присутності людей. Це приміщення з високим та середнім ризиком розповсюдження туберкульозу та інших інфекцій, що передаються повітряним шляхом, в яких постійно перебувають люди (наприклад, палати) або в яких протягом певного часу існують умови для надходження в повітря аерозолю, інфікованого мікобактеріями туберкульозу, вірусами та іншими мікроорганізмами (наприклад, маніпуляційна – при проведенні процедур хворим; приміщення бактеріологічної лабораторії – під час проведення робіт із зразками мокротиння; бронхоскопічний кабінет – при проведенні бронхоскопічного дослідження; кімнати збирання мокротиння; рентген-кабінети; кабінети лікарів сімейної медицини; ДОТ-кабінети тощо); 

– Б, в яких знезараження повітря здійснюють у відсутності людей. Це всі приміщення, в яких згідно «Стандарту інфекційного контролю за туберкульозом в лікувально-профілактичних закладах, місцях довгострокового перебування людей та проживання хворих на туберкульоз». Робота бактерицидних ламп може супроводжуватися виділенням озону. Наявність озону в повітряному середовищі в високих концентраціях небезпечно для здоров’я людини, тому приміщення, де розміщуються установки, повинні провітрюватися або системами загальнообмінної припливно-витяжної вентиляції, або через віконні прорізи з інтенсивністю повітрообміну не менше одного крата за 15 хвилин.

Для певних приміщень існують вимоги щодо необхідності знезараження повітря. У таблиці наведено перелік типів приміщень, які підлягають обладнанню бактерицидними установками знезараження повітря, із зазначенням бактерицидної ефективності. Найбільш важливими об’єктами з цієї позиції є лікарняні установи, в яких необхідність знезараження повітря строго регламентована.

Таблиця 2
Рівні бактерицидної ефективності та об’ємної бактерицидної дози (експозиції) Hv для S.aureus в залежності від категорій приміщень, які підлягають обладнанню бактерицидними установками для знезараження повітря

* КУО – колонієутворюючі одиниці.

** ЦСО – централізовані стерилізаційні відділення.